Przejdź do treści

Rekompensaty producentom rolnym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2022 r.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2023 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2022 r. Wniosek należy złożyć od 1 do 31 sierpnia 2023 r. do Dyrektora  Oddziału Terenowego KOWR.

Więcej na stronie gov.pl