Przejdź do treści

Samorząd Gminy Łomazy z wyróżnieniem za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Kapituła konkursu „Nagrody Trzeciego Sektora” Rada Działalności Pożytku Publicznego doceniła efektywną współpracę samorządów Województwa Lubelskiego z trzecim sektorem. Nagrodę w kategorii Samorząd otrzymał Powiat Kraśnicki, zaś I wyróżnienie otrzymała Gmina Łomazy, a II Miasto Puławy.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło podczas X Lubelskiego Forum NGO i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 12 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nagrodę w imieniu Gminy Łomazy odebrał Wójt Gminy Jerzy Czyżewski.

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wzajemna inspiracja do dalszego działania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i liderów społeczności lokalnych.

Gmina Łomazy otrzymała wyróżnienie m.in. za wsparcie oraz wysoką jakość współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy, tworzenie przestrzeni dla aktywności obywatelskiej, współpracę w zakresie zagospodarowania budynków poszkolnych, realizację programu wsparcia organizacji pozarządowych poprzez otwarty konkurs na upowszechnianie kultury i sportu, wsparcie finansowe i pozafinansowe, a także utworzenie na realizację projektów funduszu pożyczkowego.

Samorządowi Liderzy wspierający działania trzeciego sektora w ocenie kapituły pokazują jak powinna wyglądać dobra współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Fot. Lubelska Ekonomia Społeczna