Przejdź do treści

Bożena Oniszczuk – Sołtys
tel. 83 341 86 10

Rada Sołecka:

  • Chwedaczuk Aneta
  • Najdyhor Marek
  • Strzyżewska Zofia

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 173
Ewidencyjny numer obrębu: 0010


Wieś, folwark wzmiankowany z 1775 r.

Sołectwopołożone jest w zachodniej części gminy, w odległości 7 km od Łomaz. Zajmuje obszar 578 ha, co stanowi 3,06% powierzchni gminy. Przez miejscowość przepływa Żarnica, niewielka rzeka dorzecza Bugu, lewy dopływ Zielawy. Sołectwo Kozły graniczy z miejscowościami Mokre, Musiejówka, Kolembrody, Wólka Korczowska, Korczówka, Krasówka i Łomazy. We wsi znajduje się kapliczka przydrożna, zapewne z 1935 r., odnawiana w 1981. Murowana z cegły, otynkowana. Na rzucie kwadratu, dwukondygnacyjna, na cokole. Od frontu dołem kwadratowa płycizna z wnęką zamkniętą łukiem odcinkowym, górą od frontu i z boków arkadowe przezrocza. Dach namiotowy, kryty blachą.