Przejdź do treści

Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Na zaproszenie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego 11 lipca 2023 roku w Łomazach odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) z przedstawicielami samorządów powiatu bialskiego, instytucji kultury i organizacji pozarządowych z gminy Łomazy.

 Spotkanie otworzył i przywitał obecnych Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Podczas spotkania przedstawiono działalność Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi koncepcję Sieci Najciekawszych Wsi jako markowego produktu turystycznego oraz produkt „Miejsca Ciekawe”. Stowarzyszenie skupia samorządy z terenu całego kraju. Głównym jego celem jest wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej oraz wzmacnianie oddolnej aktywności mieszkańców. Zgodnie z hasłem przewodnim Stowarzyszenia PSORW „Uczymy się od siebie”, samorządy dążą do wspólnej wymiany wiedzy i oświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz posiedzeń zarządu, dorocznych Zgromadzeń Ogólnych czy wyjazdów studyjnych, organizowane są samorządowe panele dyskusyjne, na których poruszane są ważne i aktualne dla mieszkańców obszarów wiejskich tematy.

Spotkanie ze spotkania

Na zakończenie odbyła się wizyta studyjna po gminie Łomazy, podczas której uczestnicy zapoznali się z zasługującą na uwagę spędzenia wolnego czasu ofertą turystyczną Gminy Łomazy. Odwiedzono Zbiorniki Wodne Łomaskiej Cegielni, cmentarz tatarski – mizar, cmentarz żydowski – kirkut. Zachwyt delegacji wzbudziło Prywatne Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance Państwa Józefaciuków, gdzie gospodarz tego miejsca oprowadził gości i pokazał zgromadzone eksponaty a także Ranczo Felix, niepowtarzalne miejsce oddające klimat dawnej Polski, znamion życia chłopów i szlachty zaściankowej na pograniczu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego