Przejdź do treści

Sprzedaż końcowa węgla na terenie Gminy Łomazy

Informujemy, że od 8 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Łomazy, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy Gminy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy od 8 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona do 31 lipca 2023 r.

Gmina Łomazy do sprzedaży końcowej posiada: groszek – 8,4 tony.
Cena węgla wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Łomazy od dnia 8 maja br. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wniosek