Przejdź do treści

Stypendia pomostowe dla zdolnych studentów z Gminy Łomazy

O przyznanie Stypendium Pomostowego ubiegało się 4 tegorocznych maturzystów. Lokalna Komisja Stypendialna w dniu 11 sierpnia br. dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendiów zgodnie z Programem. Rekomendację otrzymało 4 studentów, którzy rozpoczęli naukę na dziennych studiach I stopnia w polskich publicznych uczelniach akademickich. Dotychczas z Programu w gminie skorzystało 41 stypendystów, w tym 38 z gminy Łomazy, 2 z gminy Rossosz, 1 z gminy Samborzec powiat sandomierski. Stypendia wypłacane są w 10 miesięcznych ratach, od 2021 r. po 700 zł. 

Od 2020 r. Stypendyści we własnym zakresie podejmują starania w pozyskaniu fundatorów. Wysokość wkładu finansowego wyniosła w 2023 r. 25% wartości stypendium, tj. 1 750,00 zł.

W roku akademickim 2023/2024 stypendystami XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w gminie Łomazy zostali:

  1. Julia Rudzka – studentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierunek weterynaria
  2. Ewa Pawluk – studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Pełna lista stypendystów: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Lista-Stypendystow-XXII-PSP.pdf

Stypendyści otrzymali potwierdzenia o przyznaniu stypendium oraz listy gratulacyjne z rąk Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego podczas  XLIII sesji Rady Gminy Łomazy w dniu 29 grudnia 2023 r.