Przejdź do treści

Umowa na renowację dwóch pomników w naszej gminie podpisana!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego​ przyznał dotacje na 39 projektów w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” a w tym, na dwa pomniki z naszej gminy.

Kwota uzyskanego dofinansowania to 30 150,00 zł. Dzięki przyznanym środkom nastąpi renowacja pomników upamiętniających mieszkańców gminy Łomazy poległych za ojczyznę:

  • pomnika z 1928 r w Studziance – postawionego w 10 rocznice odzyskania niepodległości
  • pomnika upamiętniającego „Bojowników ruchu oporu zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1944” w Łomazach. Postawionego z inicjatywy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z 1960 r w parku przy Placu Jagiellońskim.

Celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat związanych z nimi wydarzeń.