Przejdź do treści

Uroczyste otwarcie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Łomazach

Po kilku latach przerwy, wytężonej pracy oraz zaangażowaniu wielu osób budynek dawnej bazy Spółdzielni Usług Rolniczych w Łomazach przy ul. Rolniczej 2 otrzymał „nowe życie” i w dalszym ciągu służy mieszkańcom lokalnej społeczności.

Spółdzielnia Usług Rolniczych rozpoczęła funkcjonowanie 1 lipca 1974 r. Pierwszym Prezesem zarządu SUR został Józef Rżycki, drugim Franciszek Molicki, a od 1 stycznia 1978 r. do końca istnienia SUR Marian Niczyporuk. Z biegiem lat i rozwoju rolnictwa indywidualnego tutejsza SUR przestała funkcjonować i była w etapie likwidacji. Teren wraz z budynkami na wniosek Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przy aprobacie Rady Nadzorczej Spółdzielni Usług Rolniczych oraz Rady Gminy Łomazy został w 2016 r. przekazany aktem notarialnym w formie darowizny gminie Łomazy. Dużą otwartością na pomysł wykazał się prezes SUR, śp. pan Marian Niczyporuk. Gmina zadeklarowała wówczas, że obiekt ten będzie nadal służył mieszkańcom gminy.

Z końcem 2020 roku Gmina Łomazy złożyła wniosek do wojewody lubelskiego w ramach naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskała ponad 1 mln zł dofinansowania na I etap prac. Dzięki temu wsparciu zaprojektowany w 1969 roku budynek biurowo-warsztatowy został przebudowany i gruntowanie wyremontowany. Wykonano ocieplenie, nową instalację sanitarną, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną w celu obniżenia kosztu zużycia energii, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe ściany, posadzki, utwardzenie terenu, a także podłączono zbiornik na gaz płynny i bezobsługowy piec. Zamontowano również monitoring obiektu. W budynku znajdują się pomieszczenia sanitarno-socjalne oraz duża hala garażowa. Nadano temu miejscu nową funkcjonalność i nowe funkcje społeczne.

Koszt przystosowania, czyli przebudowy i remontu GZUK wyniósł 1 587 166,92 zł, z czego dofinansowanie 1 005 156,18 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt przebudowy wykonało Biuro Projektów i Wycen Majątkowych MDM Piotr Dawidziuk z Piszczaca, oddając walory innowacyjnego projektu. Wykonawcą prac była lokalna firma Zakład Stolarsko – Budowlany Zdzisław Serhej z Łomaz. Nadzór inwestorski nad budową pełniła firma Investcom z Białej Podlaskiej na czele z Prezesem Waldemarem Malesą.

Rada Gminy w październiku 2022 r. w drodze uchwały utworzyła nową jednostkę budżetową o nazwie „Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach”, który od 1 stycznia 2023 r. wykonuje zadania związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną, utrzymania zielni i terenów rekreacyjnych, czystości w gminie Łomazy oraz świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Oficjalnego otwarcia nowo powstałej jednostki organizacyjnej gminy dokonał 25 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Wśród gości byli m.in.: Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński wraz z radnymi, Sołtys sołectwa Łomazy I Marian Serhej, Członkowie Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Jadwiga Bańkowska (zarazem Główna Księgowa SUR), Aleksandra Niczyporuk żona Prezesa SUR śp. Mariana Niczyporuka, reprezentanci: biura projektowego, wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, Kierownik GZUK Jacek Adamski wraz pracownikami.

Podczas spotkania proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach Ks. Kanonik Adam Kamecki poświecił obiekt. Za owocną współpracę przy powstaniu GZUK Wójt wręczył na ręce osób pamiątkowe pisemne podziękowania. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie nowo wyremontowanego budynku połączone z poczęstunkiem.

Budynek stał się również siedzibą Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości, powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy. Inkubator ma stanowić zaplecze dla lokalnych przedsiębiorstw. Głównym celem powstania Inkubatora Przedsiębiorczości jest udzielanie wsparcia osobom rozpoczynającym prowadzenie własnego biznesu polegającego m.in. na wynajmie biura, doradztwie prawnym. Celem realizacji Inkubatora jest promocja i rozwój Gminy Łomazy, a także pobudzenie do zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie naszej Gminy. Inkubator to jedyny taki obiekt w regionie zarządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przed gminą dalszy etap prac, czyli remont drugiego istniejącego budynku gospodarczego, budowa zasieków zadaszonych i montaż pojemników, które poprawią funkcjonowanie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), budowa wagi najazdowej oraz dalsze zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Galeria (Radio Biper)