Przejdź do treści

Wieloletni Sekretarz Gminy Łomazy, Pani Marianna Łojewska przeszła na emeryturę.

Pani Marianna Łojewska po 43 latach pracy samorządowej, w tym 32 na stanowisku Sekretarza Gminy Łomazy przeszła na emeryturę.

Podczas XLIV sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2024 r. Radni, sołtysi i władze samorządu wyrazili swoje uznanie, podziękowanie, zaangażowanie za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz sprawy prowadzone przez Urząd Gminy. Również pracownicy Urzędu Gminy wraz z wójtem gminy Jerzym Czyżewskim 22 lutego br. podziękowali za wieloletnią pracę. Wójt Gminy wyraził wdzięczność za długoletnią i sumienną pracę, wręczył okolicznościowe kwiaty.

Początkowo Pani Marianna Łojewska w Urzędzie Gminy była zatrudniona na stanowisku referent podatkowy. Po ponad 4 latach na mocy aktu powołania objęła stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od 1 stycznia 1992 r. na podstawie uchwały XIV/76/91 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 grudnia 1991 r. wykonywała pracę Sekretarz Gminy  pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika USC. Przez lata współpracowała z 7 przełożonymi, zapewniając sprawne działanie urzędu. Podążała
za zmianami. Wdrażała przeprowadzone w 1990 r. reformy. Był to czas pełen wyzwań i obowiązków, trudnych spraw i problemów, którym trzeba było stawić czoło. Otwarta i życzliwa. Zawsze chętna
do pomocy. Nie unikała kontaktu z mieszkańcami, wręcz przeciwnie. Pomagała i wspierała. Współpracowała m.in. z Radą Gminy oraz samorządem wiejskim.

Jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udzieliła prawie 1 600 parom małżeńskim ślubów cywilnych. Organizowała uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego podczas których Jubilaci obchodzący złote gody małżeńskie otrzymali okolicznościowe medale przyznane przez prezydenta RP. W urzędzie odpowiadała m.in. za przygotowanie i przeprowadzenie w gminie wyborów oraz za nadzór nad głosowaniem, w tym za powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy. W 2023 r. odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii mieszkańców gminy dotyczących nadania miejscowości Łomazy statusu miasta, czego efektem byłaby  zmiana statusu gminy Łomazy z wiejskiej na miejsko-wiejską.

W związku z przejściem na emeryturę życzymy Pani Mariannie zdrowia, szczęścia, pomyślności, zasłużonego odpoczynku, czasu dla siebie i spełnienia wszystkich marzeń na nowym etapie życia.