Przejdź do treści

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2023 roku zadań publicznych złożono 14 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 332/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. Wójta Gminy Łomazy, dotację przyznano na realizację 14 ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku do pobrania pod adresem https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/

Oferenci, którym przyznano dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowano powinni złożyć aktualizację oferty w terminie do dnia 28.02.2023 r.

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy ze strony Oferenta.