Przejdź do treści

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2024 roku zadań publicznych złożono 15 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 421/24 z dnia 09 stycznia 2024 r. Wójta Gminy Łomazy, dotację przyznano na realizację  15 ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

Oferenci, którym  przyznano dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowano powinni złożyć aktualizację oferty w terminie do dnia 29.02.2024 r.

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją                               z podpisania umowy ze strony Oferenta.

Wzór aktualizacji