Przejdź do treści

Znamy wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Łomazy

Od 3 marca 2023 r. do 23 marca 2023 trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy. Przedmiotem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących nadania miejscowości statusu miasta, czego efektem byłaby zmiana statusu gminy Łomazy z wiejskiej na miejsko-wiejską.

Wyrażenie woli mieszkańców nastąpiło poprzez odpowiedź na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta?” poprzez osobistą deklarację złożoną w ankiecie konsultacyjnej.

W trakcie trwania konsultacji społecznych 22 marca 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne w remizie w Łomazach Wójta oraz Radnych Gminy z mieszkańcami, podczas którego udzielono odpowiedzi na pytania, a także odbyła się dyskusja.

W konsultacjach społecznych wzięło udział 955 mieszkańców z 4042 uprawnionych, tj. 23,63%, z czego:

  • 503 mieszkańców gminy oddało głos popierający, co stanowi 52,67% ogółu.
  • 416 mieszkańców gminy wyraziło sprzeciw, co stanowi 30,44% ogółu.
  • 31 mieszkańców wstrzymało się, a 5 oddało głos nieważny.

W miejscowości Łomazy w konsultacjach społecznych wzięło udział 459 osób, co stanowi 33,45% wszystkich uprawnionych.

Za nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta opowiedziało się 188 osób, co stanowi 40,96%, przeciw 265 osób, co stanowi 57,73%. Wstrzymało się 5 osób – 1,09% oraz 1 głos nieważny, co stanowi 0,22%.

Mimo nieznacznej większości głosów mieszkańców za zmianą statusu, 27 marca 2023 r. Radni Gminy Łomazy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy zdecydowali o zakończeniu procedury konsultacyjnej i nieskładaniu wniosku do wojewody Lubelskiego. Rada Gminy uwzględniła brak przeważającej akceptacji inicjatywy mieszkańców miejscowości Łomaz.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie konsultacji społecznych.

Dziękujemy serdecznie mieszkańcom za udział zarówno w spotkaniu konsultacyjnym i wyrażenie opinii w konsultacjach.

Protokół