Przejdź do treści

Zwrot podatku akcyzowego w lutym 2024

Urząd Gminy Łomazy informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy w miesiącu lutym mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tym roku obowiązuje nowy formularz wniosku.

Wnioski należy składać od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 19, I piętro w godz. 7:30 – 15:30. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt ( owiec, kóz, koni oraz średniej rocznej świń oraz bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Ten dokument wydaje Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek zainteresowanego.
  3. Umowy lub oświadczenia o gruntach dzierżawionych.

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł. na 1 litr oleju.

Wniosek