Przejdź do treści

Najnowsze wpisy

Konkurs Wiedzy o Gminie Łomazy rozstrzygnięty

Konkurs Wiedzy o Gminie Łomazy zorganizowany przez Wójta Gminy Łomazy, Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach oraz Młodzieżową Radę Gminy Łomazy odbył się 8 listopada 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

KONKURS WIEDZY O GMINIE ŁOMAZY!

Konkurs wiedzy o Gminie Łomazy odbędzie się 8 listopada o godz. 9:30 w sali nr 6 Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach.

Serdecznie zapraszamy.

Bezpieczna droga do szkoły

W związku z organizacją wydarzenia pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły” oraz  zakończeniem realizacji projektu w ramach zadania „Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski serdecznie zaprasza na uroczysty odbiór oraz otwarcie.

105 lat temu Polska odzyskała Niepodległość!

Wójt Gminy Łomazy, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach mają zaszczyt zaprosić na:

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Łomazy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Urząd Gminy w Łomazach informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Ankieta dla uczestników projektu

Dotyczy uczestnictwa w projekcie: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej., realizowanym przez: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

KONKURS WIEDZY O GMINIE ŁOMAZY!

Wójt Gminy, Zespół Placówek Oświatowych oraz  Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy zapraszają na 

KONKURS WIEDZY O GMINIE ŁOMAZY!

Bal Andrzejkowy

Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Koło Gospodyń Wiejski w Łomazach
zapraszają na
Bal Andrzejkowy
25 listopada 2023 r. godz. 19:00
Remiza OSP w Łomazach

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,