Przejdź do treści

Najnowsze wpisy

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego dotyczący kryzysowej sytuacji branży drzewnej.

Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski (wdrożenie jednego z celów unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku – objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów lądowych, w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów), na możliwość sekwestracji węgla (netto) przez polskie lasy oraz produkcję drewna z uwzględnieniem sortymentacji.

Pismo w załączeniu.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w 2024 r przystępuje do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zaproszenie na szkolenie

Zasady przyznawania rolnikom płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2024 roku

Operacja Czysta Rzeka

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprasza do współpracy i udziału w sprzątaniu rzeki Zielawy oraz jej okolicy w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Jak podają Organizatorzy ma za zadanie „zależy nam na tym, aby przestrzeń, w której żyjemy, pozostała co najmniej w takim stanie, w jakim sami ją zastaliśmy.

Nabór do XVI edycji programu stypendialnego „Horyzonty”.

Program stypendialny „Horyzonty” skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej 8 klasę szkoły podstawowej pochodzącej z małych miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców i umożliwia naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.

Zagrożenie bakterią Legionella

Główny Inspektor Sanitarny informuje o zagrożeniach zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii typu Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.