Przejdź do treści

Najnowsze wpisy

KONKURS WIEDZY O GMINIE ŁOMAZY!

Wójt Gminy, Zespół Placówek Oświatowych oraz  Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy zapraszają na 

KONKURS WIEDZY O GMINIE ŁOMAZY!

Bal Andrzejkowy

Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Koło Gospodyń Wiejski w Łomazach
zapraszają na
Bal Andrzejkowy
25 listopada 2023 r. godz. 19:00
Remiza OSP w Łomazach

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

ĆWICZENIE WOJSKOWE WZDŁUŻ WSCHODNIEJ GRANICY

Dowództwo WZZ Podlasie informuje, że na terenie powiatów: bialski, łosicki, radzyński, parczewski, łukowski, włodawski w terminie 26.10.2023 r.  – 29.10.2023 r. odbędzie się ćwiczenie wojskowe. W związku z tym, spodziewany jest wzmożony ruch wojsk.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Realizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Zimowe utrzymanie dróg

W związku ze zbliżającym się okresem zimowego utrzymania dróg Wójt Gminy Łomazy zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych.

Przeglądy gwarancyjne instalacji fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy, że w okresie 16-30 października 2023 r. zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w 2019 roku w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łomazy”.

Informacja – dodatkowy odbiór bioodpadów

Wójt Gminy Łomazy informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. odbędzie się dodatkowy odbiór bioodpadów zielonych od mieszkańców gminy Łomazy (tj. ze wszystkich miejscowości w gminie, w tym w miejscowości Łomazy). Osoby chcące skorzystać z powyższego rozwiązania, proszone są o wystawienie bioodpadów zielonych przed własną nieruchomość zgodnie z obowiązującymi zasadami.