Przejdź do treści

Zagrożenie bakterią Legionella

Główny Inspektor Sanitarny informuje o zagrożeniach zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii typu Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

Wykaz informacji dotyczących zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji przygotowali eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Światowa Organizacja zdrowia zaś porusza temat bezpieczeństwa wodnego w budynkach.

Opracowania zawarte są w poniższych załącznikach. Przedstawiają szereg rozwiązań mających zastosowanie w obiektach o różnym przeznaczeniu, zaznaczamy jednocześnie, iż nie są one źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy, stanowiąc zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach zarówno przy etapie projektowania jak i zarządzania bezpieczeństwem instalacji wodnych.