Przejdź do treści

K O M U N I K A T DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej przesyła komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dot: PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW .