Przejdź do treści

Nabór do XVI edycji programu stypendialnego „Horyzonty”.

Program stypendialny „Horyzonty” skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej 8 klasę szkoły podstawowej pochodzącej z małych miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców i umożliwia naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.

Na terenie województwa lubelskiego jest to I liceum ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Rekrutacja trwa od 15.02.2024 do 31.03.2024 r. Jednym z warunków branych pod uwagę w rekrutacji jest miesięczny dochód w rodzinach nie przekraczający 1900 złotych netto na osobę. Stypendium pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Finansowane są również organizowane przez nas wyjazdy na wakacje i ferie, jak również nauka języków obcych i egzaminy na certyfikaty.

Horyzonty, to przede wszystkim stypendium naukowe, ale również wsparcie finansowe, bez którego realizacja aspiracji i marzeń wielu uczniów i uczennic nie byłaby możliwa.

Więcej informacji w linku poniżej:
https://efc.edu.pl/programy/horyzonty