Przejdź do treści

Dzień Babci i Dziadka w gminie Łomazy

W ramach projektu „Aktywny senior!” 22 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie okolicznościowe, podczas którego seniorzy wraz zaproszonymi gośćmi świętowali Dzień Babci i Dziadka. Główną atrakcją wieczoru, a zarazem niespodzianką dla seniorów był występ grupy teatralno-satyrycznej z Dąbrowicy Małej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu.

Grupa pod przewodnictwem Pana Łukasza Wędy przedstawiła w humorystyczny sposób wizerunek babć i dziadków. Młodzi artyści przygotowali również kilka śmiesznych skeczy, które rozbawiły do łez wszystkich oglądających. Dzieci swoje wystąpienie zakończyły odśpiewaniem „Sto lat” dla wszystkich obecnych Babć i Dziadków. Ten wyjątkowy wieczór seniorom umiliła grupa śpiewacza „Studziańczanie” ze Studzianki, która zachęciła do wspólnego śpiewania. Spotkanie zakończyło się tańcami.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.