Przejdź do treści

I rocznica projektu „Aktywny Senior!”

Uczestnicy projektu „Aktywny senior!” 20 października 2019 roku z własnej inicjatywy zorganizowali I rocznicę projektu. Seniorzy na organizowaną uroczystość zaprosili: Wójta Gminy Łomazy – Jerzego Czyżewskiego, koordynatora projektu – Angelikę Goławską oraz opiekunki i osoby prowadzące zajęcia projektowe.

Główną atrakcją wieczoru był występ grupy wokalnej, która powstała w ramach warsztatów wokalnych. Grupa pod przewodnictwem trenera Arkadiusza Saczuka zaśpiewała trzy piosenki, prezentując się nam w przepięknych strojach sfinansowanych ze środków projektowych.

Specjalnie na tę uroczystość Pani Anna Lesiuk – prowadząca zajęcia informatyczne przygotowała filmik prezentujący w skrócie wszystkie wydarzenia projektowe z minionego roku. Koordynator projektu przygotował prezentację połączoną z fotorelacją, przedstawiającą liczbę zrealizowanych do tej pory zajęć. Filmik oraz prezentacja pozwoliły przybliżyć pokrótce przebieg realizacji projektu oraz działań podejmowanych w jego ramach. Dalsza część spotkania upłynęła na wspólnej zabawie przy muzyce.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.