Przejdź do treści

Informacja

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023 znajdują się w fazie opracowywania konkretnych propozycji działań/przedsięwzięć (projektów), które będą podejmowane w ramach tego Programu w najbliższych latach.

Prosimy zatem wszystkie osoby i instytucje oddane sprawie poprawy jakości życia w naszej gminie o aktywne włączenie się w proces opracowywania Programu i opisanie swojego pomysłu, propozycji projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (zgodnie z zaproponowaną poniżej fiszką projektową), bazując na wskazanym obszarze zdegradowanym obejmującym poniższe sołectwa:

  • Dubów
  • Huszcza Druga
  • Korczówka
  • Koszoły
  • Kozły
  • Lubenka
  • część Łomazy I
  • część Łomazy II
  • Studzianka

Obecnie wszczęta procedura naboru projektów jest elementem dalszych konsultacji Programu Rewitalizacji, a także formalnego zebrania przedsięwzięć (projektów), które, po weryfikacji przeprowadzonej przez zespół przedstawicieli wykonawcy dokumentu: Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych i Urzędu Gminy Łomazy, zostaną umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023.

Wójt Gminy Łomazy
(-) Jerzy Czyżewski