Przejdź do treści

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Aktualność, zmiany, informacje dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP) określa przeznaczenie terenów w naszej gminie, tj. określa co i w jaki sposób może zostać wybudowane na poszczególnych działkach.

Jeśli chcesz uzyskać informację na temat swojej działki:

  • co można na niej wybudować,
  • jakie są wymagania co do budowy nowych budynków lub rozbudowy istniejących
  • jakie są odległości zabudowy od dróg

Pisz e-mail: przetargi@lomazy.pl
Dzwoń: 83 341 70 69

Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Łomazy z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy

System Informacji Przestrzennej