Przejdź do treści

Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne

„Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie, czyli chcemy mieć więcej miejsc do wspólnego spędzania czasu, mieć tam jak bezpiecznie dojść i dojechać i gdzie zaparkować”.

Trwają prace nad zmianą najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego gminy – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy. Za nami październik, który upłynął pod znakiem spotkań z mieszkańcami w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.

Spotkania w Dubowie, Burwinie, Korczówce, Huszczy i Łomazach

Pierwsze spotkania odbyły się w dniach 7 – 8 października w Dubowie, Burwinie, Korczówce, Huszczy i Łomazach. Spotkania rozpoczęliśmy od wprowadzenia o co chodzi w planowaniu przestrzennym i jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu. Głos mieszkańców jest niezmiernie ważny w procesie planowania, więc z wielką uwagą zostały wysłuchane wszelkie problemy związane z dotychczasowym zorganizowaniem przestrzeni, jak i potrzeby i pomysły, w jaki sposób ta przestrzeń powinna być urządzona w przyszłości tak, aby nasza gmina była przyjaznym miejscem do życia. Najczęściej przewijającymi się wątkami dyskusji były:

  • kwestia stanu dróg lokalnych, przede wszystkim tych gruntowych (zagadnienie, które wykracza poza zapisy studium i planu miejscowego);
  • kwestia przeznaczenia budynków poszkolnych w poszczególnych miejscowościach – czy budynki te powinni zostać w rękach gminy, jaka powinna być ich funkcja, co powinno się w nich dziać;
  • pomysły na zagospodarowanie terenów przylegających do budynków poszkolnych na różnorodne funkcje sportowo-rekreacyjne (boisko, inne aktywności fizyczne, lodowisko w okresie zimowym etc.);
  • problem niewystarczającej ilości parkingów przy miejscach często użytkowanych, takich jak okolice kościołów i cmentarzy.

„Młodzi mają głos!” czyli skatepark, kino i kawiarnia

W kolejnym kroku głos oddaliśmy naszym dzieciom i młodzieży. W dniu 17 października uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Łomazach uczestniczyli w warsztatach mających na celu uświadomienie im ich roli jako mieszkańców gminy w procesie planowania przestrzennego oraz usłyszenie, jaka jest ich wizja Łomaz jako miejscowości bezpiecznej, przyjaznej oraz stwarzającej możliwości ciekawego spędzenia czasu. Dzięki temu powstała mapa projektów, których realizacja pozwoli na wykreowanie bezpiecznej i atrakcyjnej dla młodzieży miejscowości. Wśród pomysłów znalazły się:

  • uzupełnienie terenu stadionu o boisko do piłki ręcznej, basen, skatepark, place zabaw oraz odnowienie istniejącej infrastruktury (piłkochwyty, remont trybun i murawy, utwardzenie toru dla biegaczy, co umożliwiło korzystanie z tego terenu także rolkarzom);
  • zbudowanie w okolicy szkolnego orlika boiska do koszykówki, skateparku, a w zimie organizacja w tym miejscu lodowiska;
  • zorganizowania w Gminnym Ośrodku Kultury kina oraz kawiarni z dostępem do sieci wi-fi;
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz stanu chodników w konkretnych punktach miejscowości, most dla pieszych na Zielawie.

Co robić w Łomazach? Kiedy dorośli dyskutują, najmłodsi budują centrum handlowe z kinem

Niedziela 22 października upłynęła pod znakiem dyskusji nad tym, co należy zmienić aby uczynić Łomazy bezpieczną i przyjazną mieszkańcom miejscowością. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje problemy i propozycje zmian. W tym samym czasie w trakcie zajęć plastycznych w Gminnych Ośrodku Kultury w Łomazach najmłodsi mieszkańcy wykonali makiety, za pomocą których pokazali jakich miejsc brakuje im w Łomazach. Po krótkim wprowadzeniu w temat spotkania dzieci ochoczo przystąpiły do pracy. Szybko podzieliły się na 3 grupy i spośród wielu pomysłów do realizacji wybrały skate park przy stadionie w Łomazach, basen oraz centrum handlowe z kinem. No i się zaczęło… W ruch poszły papier, farby, klej i wszystko to co pod ręką było. Zebrani piętro niżej dorośli nie bardzo wiedzieli co się dzieje bo zajęcia plastyczne bardziej przypominały zajęcia sportowe – tupot małych stóp, śmiechy, zabawa.

Po około dwóch godzinach dzieci postanowiły zaprosić dorosłych na prezentację swoich prac. I nie ma co ukrywać – zdolne mamy dzieci. Z niczego wyczarowały obiekty stadion i skate park godne olimpijskich oraz centrum handlowe, przy których Złote Tarasy w Warszawie to ledwie osiedlowy sklepik.

Ostatnie zaplanowane na ten rok spotkanie odbyło się w dniu 23 października w Urzędzie Gminy w Łomazach. Przed licznie zebranymi mieszkańcami dzieci zaprezentowały stworzone przez siebie makiety. Pomysły najmłodszych bardzo się spodobały i nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Dalszą częścią spotkania była ożywiona dyskusja na temat zaprezentowanych makiet i pomysłów, jakie zrodziły się na poprzednich spotkaniach. Kluczowymi sprawami wspólnymi dla wszystkich spotkań dotyczących Łomaz były kwestie bezpieczeństwa na drogach (skrzyżowania, brak oświetlenia),, braku miejsc do aktywnego wypoczynku, braku miejsc parkingowych w centrum miejscowości oraz przy cmentarzu i stadionie oraz pomysł przeznaczenia działki przy skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej ze Sportową na market.

Po spotkaniach – co się stanie z naszymi pomysłami?

Wszystkie zebrane w trakcie spotkań wnioski, sugestie i pomysły zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad zmianą studium i planu. Już w przyszłym roku poznamy pierwsze efekty październikowych spotkań, a do końca 2018 roku planowane jest przyjęcie uchwał w sprawie zmiany Studium i uchwalenia Planu miejscowego.

Śledźcie dalsze losy projektu studium i planu na stronie www.planowanie.lomazy.pl. Za kilka miesięcy jeszcze raz będzie się można wypowiedzieć na temat powstałych, szczegółowo dopracowanych koncepcji przestrzennego rozwoju gminy i miejscowości Łomazy na spotkaniu otwartym. Do zobaczenia!