Przejdź do treści

ul. Szkolna 18AZespół Szkół w Łomazach logo
21-532 Łomazy

Administrator:
Bogumiła Wińska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
tel. 83 341 75 52

Prace rozpoczęły się 5 czerwca 2000 roku, wmurowano kamień węgielny i przedsiębiorstwo budowlane przystąpiła do realizacji projektu. Koszt budowy hali wyniósł około 3,5 mln. zł. złożyły się na to środki z budżetu gminy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego. Do powstania obiektu przyczyniła się również społeczność lokalna 50 tys. zł. wyasygnowali rodzice, a 60 tys. zł. Łomaska Wspólnota Gruntowa.