Przejdź do treści

ul. Szkolna 18A
21-532 Łomazy

Marcin Głowacki – Prezes
tel. 500 231 456
lsrlomazy@wp.pl


Władze organizacji

 1. Marcin Głowacki – Prezes
 2. Ewelina Wołosowicz – Sekretarz
 3. Magdalena Sobechowicz – Skarbnik
 4. Dorota Hołonowicz – Członek
 5. Katarzyna Talarowska – Członek

Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym

 1. wspieranie rozwoju gospodarczego i kulturalnego gminy Łomazy i poprawę poziomu życia jej mieszkańców;
 2. ochrona tradycji, dziedzictwa kulturowego, wspomaganie współczesnych działań w dziedzinie sztuki i kultury;
 3. popularyzowanie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie i wspieranie działań mających na celu promocję przyrodniczych i ekologicznych walorów gminy, ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój bazy agroturystycznej;
 4. aktywizacja społeczności wiejskiej, tworzenie społeczeństwa informacyjnego;
 5. propagowanie wśród młodzieży ideałów małej ojczyzny i rozwijanie jej zainteresowań;
 6. udział w przygotowaniu gminy do funkcjonowania w Unii Europejskiej;
 7. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych w tym rehabilitacji zawodowa i społeczna niepełnosprawnych;
 8. popularyzowanie gminy i Podlasia w kraju i za granicą;
 9. reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia.

Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia

 • współudział w organizacji imprez gminnych takich jak: Łomaskie Impresje Muzyczne, Jarmark Jagielloński, dożynki gminne oraz powiatowe;
 • szopka bożonarodzeniowa;
 • organizacja zabaw okolicznościowych;
 • aktywizacja koła gospodyń;
 • udział w szkoleniach dla organizacji pozarządowych.