Przejdź do treści

Dubów 98
21-532 Łomazy

Tadeusz Jan Stankiewicz – Prezes Zarządu
tel. 663 631 988


Władze organizacji

 1. Tadeusz Jan Stankiewicz – Prezes Zarządu
 2. Sławomir Gąsecki- Wiceprezes-Naczelnik
 3. Mariusz Demianiuk – Wiceprezes
 4. Grażyna Droździuk -Sekretarz Zarządu
 5. Zenon Sławomir Gadomski – Skarbnik
 6. Kazimierz Melaniuk – Gospodarz

Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną ,organami samorządowymi i innymi podmiotami;
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków ,kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu;
 • działanie na rzecz ochrony środowiska;
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie określonym w $ 2 ust.1;
 • wspomaganie działalności Uczniowskiego Ludowego Pożarniczego Klubu Sportowego ”Florian” przy Szkole Podstawowej w Dubowie.

Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia

OSP posiada samochód strażacki – wielofunkcyjny i wyszkoloną obsadę wozu bojowego, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, wypadkach drogowych, podtopieniach i innych zdarzeniach. Jednostka ma dwie drużyny sportowo-pożarnicze. Drużyna męska od kilku lat w zawodach gminnych zajmuje I miejsce, natomiast w zawodach powiatowych zawsze jest w pierwszej dziesiątce .Drużyna żeńska zajmuje czołowe miejsca w zawodach gminnych, a w 2014 r. zajęła zaszczytne II miejsce w powiatowych rywalizacjach. Ochotnicza Straż Pożarna współpracuje z ULPKS „Florian”, Kołem Gospodyń Wiejskich, z OSP z innych miejscowości. Przeprowadza szkolenia młodych strażaków do pocztu sztandarowego, wysyła na szkolenia dla ratowników. OSP w Dubowie posiada sztandar z którym bierze udział w uroczystościach strażackich, kościelnych i okolicznościowych. Organizuje imprezy i spotkania dla mieszkańców Dubowa, Woli Dubowskiej i Bielan. OSP ma doświadczenie w organizacji imprez razem z KGW przygotowuje : „Majówkę strażacką” ,”Andrzejki”, „Pieczonego ziemniaka”, „Spotkanie opłatkowe” Sylwestra. Wspomaga KGW, biorąc udział w dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Wykonuje prace społeczne w budynku gospodarczym OSP: naprawa dachu, tynkowanie, malowanie, montowanie drzwi, budowa śmietnika, układanie kostki ,koszenie trawy na placu „Mleczarni” itp. prace porządkowe w świetlicy i wokół budynków.