Przejdź do treści

Adres siedziby:
Lubenka 32B,
21-532 Łomazy

Adres do korespondencji:
Lubenka 59,
21-532 Łomazy

stowarzyszeniegrabarka@onet.pl
Telefon kontaktowy: 518-609-295

Władze organizacji

  1. Urszula Panasiuk – Prezes
  2. Irena Rudzka – Sekretarz
  3. Agnieszka Mirońska – Skarbnik

Numer KRS: 0000552605
Data rejestracji: 10.04.2015 r.
Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: stowarzyszenie

Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym

– pomoc społeczna,
– działalność charytatywna,
– upowszechnianie tradycji narodowych,
– działalność w zakresie upowszechniania nauki, edukacji, oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, sportu, ekologii, turystyki, działalność na rzecz rodzin.

Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia

  1. Organizacja warsztatów plastycznych i florystycznych dla dzieci:
  2. Wspólnie z OSP Lubenka wystawienie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
  3. Organizacja Mikołajek dla dzieci.