Przejdź do treści

Studzianka 42
21-532 Łomazy

Łukasz Węda – Prezes
tel. 501 266 672
e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
www.studzianka.pl


Władze organizacji i funkcja:

 1. Łukasz Węda – Prezes
 2. Angelika Goławska – Wiceprezes
 3. Mirosława Jaśkiewicz – Skarbnik
 4. Anita Kukawska – Sekretarz

Numer KRS: 0000294546
Data rejestracji: 11.12.2007
Zasięg działania: krajowy

Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka,
 2. popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka,
 3. upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej,
 4. dbanie o rozwój miejscowości Studzianka,
 5. dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance,
 6. wszechstronny rozwój edukacji, oświaty i wychowania,
 7. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
 8. promocja ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie, zajęć, kursów, konferencji, wystaw, pokazów, wycieczek, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 3. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka
 4. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,
 5. popularyzację rolnictwa ekologicznego;
 6. ochronę przyrody i krajobrazu;
 7. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,
 8. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
 9. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
 10. dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży
 11. zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.
 12. współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy
 13. propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi
 14. wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej
 15. wzmacnianie przywiązania do tradycji
 16. ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego.
 17. wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 18. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 19. przyznawanie stypendiów indywidualnych,
 20. wspieranie organizacji pozarządowych,
 21. działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 22. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
 23. podejmowanie działalności reklamowej i informacyjnej,
 24. doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym i prawnym.

Aktualne informacje i komunikaty

 • Ferie na sportowo luty 2017
 • I Wiosenny spływ rzeką Zielawa z Rossosza do Studzianki 30.04.2017
 • Spływy kajakowe z Rossosza do Studzianki 02.07, 08.07, 12.08, 20.08 2017
 • Spływy kajakowe z Wisznic do Studzianki 15.06, 16.07.2017
 • II Spływ kajakowy ze Studzianki do Kijowca 13.08.2017
 • Wydanie kwartalnika „Echo Studzianki” nr 31 marzec 2017
 • Warsztaty łucznictwa tradycyjnego i wersji 2D oraz 3 D kwiecień – wrzesień 2017
 • Wydanie kwartalnika „Echo Studzianki” nr 32, lipiec 2017
 • VIII Spotkanie z kulturą tatarską i regionalną 8-9 lipca 2017
 • Bieg VI Tatarska Piątka
 • IX Tatarski Turniej Rodzinny
 • Konkurs kulinarny, wiedzy o Studziance i regionie
 • Zwiedzanie cmentarza tatarskiego
 • Kuchnia tatarska
 • IX Tatarski Turniej Łuczniczy wrzesień 2017
 • Wydanie kwartalnika „Echo Studzianki” nr 33 październik 2017
 • VII Dzień Seniora październik 2017
 • IV Przegląd Pieśni Patriotycznych i Biesiadnych listopad 2017
 • Wydanie kwartalnika „Echo Studzianki” nr 34 grudzień 2017
 • Zwiedzanie cmentarza tatarskiego w Studziance z przewodnikiem, przyjmowanie turystów cały rok.

Akty prawa i inne dokumenty organizacji

 1. Statut organizacji
 2. Polityka rachunkowości
 3. Plan kont
 4. Polityka ochrony bezpieczeństwa danych osobowych
 5. Protokoły zebrań
 6. Uchwały Walnego Zebrania
 7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
 8. Regulaminy
 9. Umowy
 10. Dokumentacja działań
 11. Wyciąg z KRS
 12. Sprawozdania

Dotychczasowe najważniejsze osiągnięcia

 1. Realizacja 29 projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych w tym m.in.:
  • „Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach” 2009, EFRWP, Fundacja Pro Bono
  • „Zielona Szkoła Tatarska” 2010 Fundacja Pro Bono, EFRWP
  • „Ochrona i pielęgnacja cmentarza tatarskiego w Studziance” 2010 ze środków Fundacji Wspomagania Wsi
  • kurs kulinarny potraw tatarskich i regionalnych „W Studziance jedzenie jest jak w bajce” 2010, EFS POKL
  • 2010-2011 warsztaty garncarskie dla mieszkańców gminy Łomazy EFS POKL
  • Kurs makijażu i wizażu oraz stylizacji dla kobiet z terenu gminy Łomazy 201-2012 EFS POKL
  • kurs łuczniczy „Przez naukę do zabawy strzał w dziesiątkę wykonany” 2012 EFS POKL
  • zajęcia z tańca młodzieżowego i towarzyskiego FIO 2014,
  • Małe FIO 2014 stworzenie ścieżki tematycznej śladami nazw miejscowych i ustawienie witaczy
  • Zadania zlecone z Urzędu Gminy w Łomazach od 2009 roku, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
 2. Wydawanie 30 numerów kwartalnika „Echo Studzianki” od 01.09.2009r.
 3. Audycje radiowe w Radio Lublin i Programie 1 Polskiego Radia: „Zwyczajni niezwyczajni” „Tatarski apetyt na wakacje” , „Tolerancja” , „Bez fikcji. Nie-zwyczajni”
 4. Reportaże filmowe w TVP Lublin i TVP 1: m.in.. „Lubelskie smakuj życie”, „Po pierwsze człowiek…’’
 5. Spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim Maróz 2012, z Prezydentową Anną Komorowską Konin 2014
 6. Udział w Dożynkach Gminnych, Powiatowych
 7. Organizacja warsztatów kuchni tatarskiej – m.in. spotkanie z Robertem Makłowiczem 2009, Europejski Festiwal Smaków Lublin 209-2010, Festiwal Tatarski na Tatarach Lublin 2013
 8. Nagroda dla Łukasza Wędy „Bene Meritus Terrae Lublinensi 2009” za działalność społeczną
 9. Nagrody i wyróżnienia dla Mirosławy Brodackiej na Festiwalu Sękaczy
 10. Dni kultury tatarskiej i regionalnej od 2009 roku
 11. Udział Plebiscycie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego
  i zajęcie 2 m-ca przez cmentarz tatarski – mizar
 12. Organizacja 4 wystaw o tematyce tatarskiej Studziance z Sławomirem Hordejukiem
 13. Wydawanie pocztówek, folderów, pamiątek związanych z miejscowością Studzianka
 14. Archiwizacja publikacji prasowych i internetowych o działaniach stowarzyszenia
 15. Prowadzenie strony internetowej i fan page stowarzyszenia na FB.

Stałe działania i doświadczenia

 1. Opieka i pielęgnacja cmentarza tatarskiego w Studziance, oprowadzanie turystów, przyjmowanie wycieczek, organizacja plenerów malarskich „Z mizarem w tle”, konkursów fotograficznych
 2. Wydawanie folderów, pocztówek, pamiątek związanych ze Studzianką
 3. Stworzenie stałych ekspozycji w świetlicy w Studziance dot. 330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicy”, „Znani zapomniani ze Studzianki” oraz „Aktywna Studzianka”
 4. Własny spektakl „Tatarzy ze Studzianki. Rekonstrukcja z życia tatarskiej rodziny”
 5. Udział członków stowarzyszenia w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach szkoleniach, kursach, seminariach.
 6. Warsztaty, kursy i pokazy łucznictwa historycznego grupa „Tatarzynowie”, Tatarski Turniej Łuczniczy organizowany od 2009 roku 8 edycji
 7. Realizacja własnego programu „Studzianka dawna osada tatarska” od 2013, Studzianką
  w ramach oferty w 2015 roku Studziankę odwiedziło 2431 turystów a w 2016 ponad 3 tys.
 8. Nauka wytwarzania naczyń z gliny na kole garncarskim
 9. Realizacja zadań zleconych w ramach konkursów ofert z Urzędem Gminy w Łomazach, Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowski w Lublinie: zadania dotyczą aktywizacji, edukacji, integracji i podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców regionu m.in. Tatarskie bieganie , Popołudnia seniora, Przegląd pieśni biesiadnych i patriotycznych, majówki, zajęcia dla dzieci i młodzieży
 10. Współpraca z Darczyńcami, szkołami, Uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i samorządem, mediami regionalnymi krajowymi
 11. Organizacja zawodów biegowych IV Tatarska Piątka oraz Nordic Walking od 2012 roku
 12. Współorganziacja z Powiatem Bialskim 4 edycji „Biegu po zdrowie” 2015 Piszczac, Strzakły, Wisznice, Terespol
 13. Organizacja konferencji „Razem dla Serca” 2015
 14. Dzień seniora od 2011 roku
 15. Dwie edycje Powiatowego Przeglądu Pieśni Biesiadnych i Patriotycznych
 16. Konkursy wiedzy o Studziance
 17. Tatarski Turniej Rodzinny 8 edycji od 2009 roku
 18. Przegląd Kolęd od 2015 roku
 19. Warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z tatarskimi rówieśnikami z Białegostoku z Związku Tatarów RP
 20. Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej 2015
 21. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 2015
 22. Promocja talentów i pasjonatów ze Studzianki
 23. Udział członków stowarzyszeni w biegach długodystansowych oraz zawodach Nordic Walking
 24. Prace remontowe w świetlicy i terenie wokół niej
 25. Młodzieżowy kabaret „Zielawa”
 26. Inwentaryzacja nagrobków na cmentarzu tatarskim w Studziance w ramach projektu „Wolontariat dla dziedzictwa” w partnerstwie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy dofinansowanego przez Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. wrzesień-październik 2016
 27. 27.08.2016 w Studziance odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsca Wspólnej Pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego zorganizowana przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Białostockie Muzeum Wsi przy współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka Uczestniczyło w niej blisko 30 osób z Polski i z Wilna, Moskwy a nawet Kazania. W trakcie spotkania wygłoszonych zostało kilka referatów. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli film „Tatarska baśń” i zwiedzali mizar tatarski.
 28. 16 stycznia 2016 roku w świetlicy w Studziance odbyło się II kolędowanie połączone z jubileuszem 5-lecia działalności grupy śpiewaczej „Studzianczanie”. W imprezie uczestniczyło blisko 90 osób. Odbyły się występy grup śpiewaczych
 29. Spływy kajakowe rzeką Zielawa 3 edycje w 2015 roku w których udział wzięło 110 Uczestników. 5 edycji w 2016 roku w których udział wzięło blisko 250 osób.
 30. Udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, sympozjach, festynach, festiwalach i imprezach plenerowych poświęconych dziedzictwu kulturowemu.
 31. Organizacja konferencji i spotkań organizacji pozarządowych z terenu powiatu bialskiego.