Przejdź do treści

„Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo-garażowego bazy komunalnej w Łomazach”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie: 1 005 156,18 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 587 166,92 zł

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Dubowie

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie 510 648,69 zł.
Całkowita wartość inwestycji 2 036 592,35 zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Solidarności Moduł I – Utworzenie i wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dubowie
Dofinansowanie 1 525 943,66 zł.
Całkowita wartość inwestycji 2 036 592,35 zł

„Utworzenie obszaru rekreacji na terenie miejscowości Łomazy poprzez przebudowę stadionu i budowę skatepark’u”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie 399 360,66 zł.
Całkowita wartość inwestycji 1 107 849,93 zł

„Przebudowa drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie 387 484,31 zł.
Całkowita wartość inwestycji 2 097 856,41 zł

„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizy OSP i kotłowni na potrzeby świetlicy wiejskiej i remizy OSP”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie 1000 000,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji 1 391 154,80 zł