Przejdź do treści

Remont drogi gminnej nr 101422L w Łomazach

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Dofinansowanie: 590 808,98
  • Całkowita wartość inwestycji: 1 231 861,92

Gmina Łomazy realizuje zadanie polegające na remoncie drogi gminnej nr 101422L – ulice Małobrzeska i Budzyń.

Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej, zjazdów z kostki brukowej i poboczy z kruszywa łamanego, a także wymianę krawężników i utworzenie nowego przejście dla pieszych.

Remont drogi poprawi m.in. dojazd od remizy OSP, Ośrodka Zdrowia, targowiska oraz cmentarza w Łomazach.

Zadanie „Remont drogi gminnej nr 101422L w Łomazach” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim nr 491 z dnia 08.03.2022 r. Zadanie finansowane z Państwowego Funduszu Celowego.

Galeria – radiobiper