Przejdź do treści

Seniorzy wystąpili wokalnie na scenie

W ramach projektu „Aktywny senior!” Seniorzy podczas Gminnego Kiermaszu Sękaczy w Łomazach wystąpili wokalnie na scenie. Seniorzy występując przed publicznością wzmacniają pewność siebie, aktywność oraz uczestnictwo w życiu społecznym.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne