Przejdź do treści

Seniorzy z Klubu Seniora w Białowieży

Seniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny senior” uczestniczyli w wycieczce do Białowieży, która odbyła się 3 lipca 2019 roku. Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego, które jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Posiada ono zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy.

Muzeum przybliżyło uczestnikom również procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejnym punktem wycieczki był Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie seniorzy, w warunkach zbliżonych do naturalnych, mogli podziwiać: żubry, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), koniki polskie typu tarpan, jelenie, łosie, sarny, dziki, wilki, rysia. Ostatnim punktem wycieczki był Park Miniatur Zabytków Podlasia mieszczący się w Hajnówce, gdzie można zobaczyć można charakterystyczną dla regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace oraz rekonstrukcje nieistniejących już budowli. Miniatury zostały wykonane w skali 1:25. Jest ona standardowa dla większości parków w Europie, przez co miniatury łatwo można porównać z rzeczywistą wielkością zabytków. Każda z makiet została opatrzona tabliczką informacyjną z krótką historią zabytku oraz mapką lokalizacyjną oryginalnej budowli na terenie województwa podlaskiego. Wyjazd spotkał się szerokim zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy zadawali przewodnikowi szereg pytań. Seniorzy po pokonaniu bardzo wymagających tras wrócili bardzo zadowolenia z wyjazdu.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.