Przejdź do treści

Sadowska Agata – Sołtys
tel. 512 124 573

Rada Solecka:

  • Bugaj Andrzej
  • Kuflowska Justyna
  • Poddaniec Szczepan
  • Szymanek Renata

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 83
Ewidencyjny numer obrębu: 0002


W wieku XIX taką nazwę nosiły wieś i dwa folwarki w powiecie bialskim, guberni siedleckiej gminie Lubienka parafii Łomazy i Karczówka.

Folwarki te należały do Chmielińskiego i Mroza.

Wieś Burwin liczyła w 1827 r. 23 domy i 84 mieszkańców. W roku 1883 było tu 25 domów i 227 mieszkańców.

Według spisu powszechnego z roku 1921 miejscowość Burwin w gminie Lubenka II posiadała 48 domów i 294 mieszkańców.