Przejdź do treści

Krystyna Stankiewicz – Sołtys
tel. 721 157 702

Rada Sołecka:
Demidowicz Lucjan
Frączek Kamil
Mazurek Marzena
Stankiewicz Tadeusz

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 472
Ewidencyjny numer obrębu: 0003


Niewielka wieś położona przy drodze Biała Podlaska-Chełm, w pobliżu rzeczki Żarnica. Dawna wieś rodu Bohowitynów (Bohowitynowiczów) w dobrach ortelskich. Od XVI w. własność Radziwiłłów. Stanowiła wraz z folwarkiem uposażenie Akademii Bialskiej.

Była miejscem bitwy oddziałów powstańczych płk. Karola Krysińskiego z wojskami rosyjskimi w 1863 r. i walk wydzielonego oddziału WP z czołgami niemieckimi we wrześniu 1939 r. W okresie okupacji miały tu miejsce liczne akcje partyzanckie, m.in. w 1941 r. oddział pod dowództwem Wł. Baczyńskiego dokonał śmiałej akcji na żandarmerię niemiecką.