Przejdź do treści

Wojciech Telaczyński – Sołtys

tel. 501 378 268

Rada Solecka:

  • Bajkowski Krzysztof
  • Knyszewski Wiesław
  • Szudejko Piotr

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 179
Ewidencyjny numer obrębu: 0006


Dawna miejscowość Jusaki były to dobra królewskie i posiadały na utrzymaniu trzy młyny na rzece Zielawa. Do roku 1932 w gminie Łomazy zakończono komasacje – scalanie gruntów, a do roku 1937 komasację lasów. W ten sposób powstała kolonia Zarzeka i przysiółek Jusaki.
Miejscowość może pochwalić się najdłużej urzędującym sołtysem w gminie panem Bolesławem Piotrowskim.

Jusaki – Zarzeka to malownicza miejscowość położona wśród pól i lasów. Tereny zapraszają na najlepsze grzyby i jagody. Dzięki swym położeniu stwarza wspaniałą możliwość na rekreacyjne spędzanie czasu.

(Opis miejscowości przygotowali mieszkańcy Jusaki – Zarzeka, na potrzeby prezentacji miejscowości na dożynkach gminnych.)