Przejdź do treści

Zbigniew Głowacki – Sołtys
tel. 83 341 82 57

Rada Sołecka:

  • Jaroszewicz Mariusz
  • Lipiński Adam
  • Sacewicz Waldemar
  • Szutko Mirosław

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 151
Ewidencyjny numer obrębu: 0007


W wieku XIX opisano jako wieś w powiecie bialskim, gminie Łubienka, parafii Huszcza.

W 1827 r. było tutaj 41 domów 231 mieszkańców. W roku 1883 spisano 50 domów i 290 mieszkańców z gruntem 818 mórg.

Według spisu powszechnego z roku 1921 miejscowość Kopytnik posiadała 59 domów, z czego 39 mieszkalnych i 263 mieszkańców.

Nazwa, pochodzenie: Kopyto i Kopydło – dawne przezwiska, dały początek nazwom: Kopytów, Kopytnik, Kopyty, Kopydłów.