Przejdź do treści

Grażyna Żelisko – Sołtys,

tel. 502 683 275

Rada Sołecka:

  • Panasiuk Mateusz
  • Panasiuk Urszula
  • Sakiewicz Krzysztof
  • Termena Bogumiła
  • Bessaraba Kazimierz

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 202
Ewidencyjny numer obrębu: 0012


Lubienka (obecnie Lubenka), wieś w powiecie bialskim, gminie Lubienka, parafii (obrzędu greckokatolickiego) Łomazy. W końcu wieku XIX wieś jest siedzibą urzędu gminy. W 1827 r. była to wieś rządowa z 43 domami i 342 mieszkańcami. W roku 1883 r. wieś posiadała 48 domów i 385 mieszkańców, oraz 1446 mórg obszaru. Gmina Lubienka graniczy z osadą Łomazy, posiadała 4148 mieszkańców i rozległość 17052 mórg. Sąd gminny okręgu II w Łomazach, stacja pocztowa w Białej. Według spisu powszechnego z roku 1921 r. w podziale administracyjnym powiatu bialskiego wymienione są gminy: Lubienka I i Lubienka II.

W roku 2015 r. w Lubence powstały dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Grabarka” pod przewodnictwem Urszuli Panasiuk, zajmujące się organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Czeladońka” pod przewodnictwem Joanny Panasiuk, którego celem jest działalność edukacyjno-kulturalna, a w szczególności ocalenie od zapomnienia dawnych tradycji, zwyczajów i obrzędów wsi, historii i tożsamości narodowej. Celem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Czeladońka” jest także wspieranie Teatru Obrzędowego „Czeladońka”, który prowadzi swoją działalność od 35 lat i jest najstarszym teatrem w powiecie bialskim.

Teatr „Czeladońka” jest chlubą nie tylko wsi, ale także Gminy i Powiatu. Przez minione lata uczestniczył w wielu imprezach, brał udział w przeglądach Amatorskich Teatrów Obrzędowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim zdobywając I miejsca i wyróżnienia.

Znany jest także na całym świecie dzięki wybitnemu fotografowi Adamowi Pańczukowi. Teatr „Czeladońka” zainspirował Adama Pańczuka do zrobienia zdjęć, za które zdobywał prestiżowe nagrody w konkursach fotograficznych. Wernisaże fotograficzne pod tytułem: „Aktorzy” i „Karczeby” były organizowane na całym świecie, a książka-album fotograficzny pt.: ” Karczeby” zdobyła w 71. edycji konkursu Pictures of the Year International I miejsce i została uznana najlepszą książką świata. Autorem tekstów uzupełniających fotografie i wizje ginącej wsi jest Kazimierz Kusznierów, kierownik i reżyser Teatru „Czeladońka”.

„Czeladońka” jest teatrem wielopokoleniowym, w którym grają całe rodziny. Liczy około 60 osób, przez minione lata w teatrze grało ok. 300 osób. Obecnie wspierany jest przez aktorów amatorów z okolicznych wsi.

W roku 2015 r. Teatr „Czeladońka” zajął I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędujących w Lublinie za widowisko „Z gwiazdą, kozą, cyganami”; – I miejsce w Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim z nominacją do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi w Tarnogrodzie za widowisko „Baśń o bialskim smoku”. Został także uhonorowany przez Prezydenta Białej Podlaskiej wyróżnieniem za popularyzację teatru i kultury żywego słowa za 2014 rok.

(Opis miejscowości przygotowali mieszkańcy Bielan, na potrzeby prezentacji miejscowości na dożynkach gminnych.)