Przejdź do treści

Spotkanie integracyjne seniorów z gminy Łomazy z seniorami z gminy Piszczac

eniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny senior!” 15 maja 2019 roku zorganizowali spotkanie integracyjne z seniorami z gminy Piszczac, działającymi pod nazwą Salonik 50+. Zaproszeni goście mieli przyjemność skosztowania potraw przyrządzonych przez seniorów z gminy Łomazy podczas warsztatów kulinarnych.

Seniorzy korzystając z okazji do wspólnych rozmów, wymienili się doświadczeniami wynikającymi z przynależności do Klubów Seniora. Dzięki oprawie muzycznej, dalsza część wspólnej biesiady upłynęła na tańcach i zabawie. Spotkanie to wpłynęło na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.