Przejdź do treści

Spotkanie opłatkowe seniorów w gminie Łomazy

W ramach projektu „Aktywny senior!” 21 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów. Poprzedzone zostało warsztatami kulinarnymi, podczas których seniorzy przyrządzili tradycyjne potrawy wigilijne. Przygotowane zostały m.in. uszka z grzybami, czerwony barszcz, kapusta z grzybami, ryba po grecku, śledź z cebulą, racuchy, kluski z makiem oraz kompot z suszonych owoców.

Po wspólnym gotowaniu, nakryciu do stołu, a także wykonaniu świątecznych dekoracji na stołach, seniorzy wraz z zaproszonymi gośćmi dzielili się opłatkiem i składali bożonarodzeniowe życzenia.

Uczestnicy wspólnie, aktywnie śpiewali kolędy i pastorałki. W czasie spotkania panował świąteczny, radosny nastrój, który podtrzymał Pan Paweł Tokarski akompaniując na gitarze. Podczas spotkania świąteczne życzenia złożył wójt gminy Jerzy Czyżewski.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.