Przejdź do treści

Zaproszenie na kolejne konsultacje społeczne

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na kolejne spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

  • 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy (po sesji Rady Gminy Łomazy),
  • 07.04.2017 r. (piątek) o godz. o godz. 10.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.

Podczas spotkania:

  • zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji społecznych,
  • propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,
  • zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rewitalizacyjne.

Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo cenne uwagi i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie
i finalnych granic i powierzchni obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Łomazy
(-) Jerzy Czyżewski