Przejdź do treści

FOR Rekompensata 2024 – przewodnik dla beneficjenta

W 2024 roku możesz wystąpić z wnioskiem o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne.

Nabór wniosków w 2024 roku trwa w okresie
 od 1.02.2024 r. do 31.03.2024 r.

Więcej na stronie gov.pl