Przejdź do treści

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomazy z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 oraz o naborze projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia się, że w dniu 29 lipca 2022 r., Rada Gminy Łomazy podjęła uchwałę Nr XXVIII/252/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030.