Przejdź do treści

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Łomazy w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 marca 2024 r.