Przejdź do treści

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁOMAZY z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)

informuję, że w dniu wyborów do zarządzonych organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

organizuję bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Łomazy, w związku z brakiem publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy autobusów.

Harmonogram