Przejdź do treści

Planowanie przestrzenne

Za nami pracowity rok czyli planowanie przestrzenne w Łomazach: zaproszenie na spotkanie prezentujące studium.

Od września 2017 roku intensywnie pracujemy nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.

Cykl spotkań informacyjnych oraz warsztatów tematycznych pozwolił na zebranie obszernego materiału i wiedzy o potrzebach naszych mieszkańców i wizji Łomaz w przyszłych latach. Wnioski zebrane przez ten czas pozwoliły na stworzenie projektów Studium i Planu miejscowego, które uzgodniliśmy z właściwymi instytucjami.

Dziś, po uwzględnieniu wszystkich uwag, wniosków i opinii, mamy przyjemność przekazać dokumenty najważniejszym recenzentom – naszym mieszkańcom. W związku z tym na stronie www.planowanie.lomazy.pl publikujemy projekt Studium – Uwarunkowania i Kierunki w wersji opisowej i graficznej oraz Prognozę oddziaływania na środowisko, zaś 9 września 2018 roku o godzinie 11:00 zapraszamy do Remizy OSP w Łomazach na spotkanie. W jego trakcie omówimy dokumenty planistyczne oraz porozmawiamy o zaproponowanych rozwiązaniach i sposobach zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy.

Powiedz mamie i tacie, zabierz ze sobą sąsiada i dzieci, którym zapewnimy opiekę – serdecznie zapraszamy i przypominamy – niedziela 9 września 2018 r. o godzinie 11:00 Remiza OSP w Łomazach.