Przejdź do treści

Seniorzy z Gminy Łomazy na wycieczce w Warszawie

Uczestnicy Klubu Seniora, działającego na terenie gminy Łomazy, w ramach projektu „Aktywny senior!” wybrali się we czwartek 30.06.2022 roku na wycieczkę do Warszawy.

Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli od spaceru po Ogrodzie w Wilanowie, w którym poznali historię rezydencji królewskiej króla Jana III Sobieskiego. Następnie udali się do teatru „Och teatr” na spektakl „Coś tu nie gra”. Po aktywnym turystycznie dniu i ciężkich upałach seniorzy wrócili zmęczeni, choć zadowoleni ze wspólnej wycieczki.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.