Przejdź do treści

Seniorzy z Klubu Seniora na basenie w Białej Podlaskiej!

Uczestnicy Klubu Seniora, działającego na terenie Gminy Łomazy, w ramach projektu „Aktywny senior!” uczestniczą na zajęciach aquaaerobiku, dzięki któremu poprawiają sprawność i wydolność fizyczną.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.