Przejdź do treści

Seniorzy z Klubu Seniora w Gminie Łomazy w Roztoczu

Uczestnicy Klubu Seniora, działającego na terenie gminy Łomazy, w ramach projektu „Aktywny senior!” wybrali się w czwartek 28.07.2022 roku na ostatnią w ramach projektu wycieczkę na Roztocze.

Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli od spaceru z przewodnikiem do świątyń Szczebrzeszyna (Kościół św. Mikołaja, św. Katarzyny, Cerkiew i Synagoga).

Następnie udali się na Rynek Miejski gdzie znajdował się słynny Pomnik Chrząszcza, który przypomina nam o wierszyku Jana Brzechwy „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”. W dalszej części udali się do Zwierzyńca. Zwiedzili i poznali zabytkowy browar z początku XIX wieku mieszczący się w Zwierzyńcu, który został założony w ramach Ordynacji Zamojskiej przez Stanisława Kostkę Zamoyskiego na początku XIX wieku. Po ciekawej lekcji historii udali się pod Pomnik upamiętniający zwalczenie plagi szarańczy w Zwierzyńcu. Pomnik ma kształt kamiennego prostopadłościanu z zadaszeniem, umieszczono na nim nazwy miejscowości, których mieszkańcy uczestniczyli w zwalczeniu szarańczy. Napisy wyryte na kamieniu głoszą: „Bóg groził ludowi, ale z wiarą praca rozbraja Jego gniewy i klęskę odwraca. Na pamiątkę wytępienia szarańczy wędrownej przybyłej w te okolice 27 sierpnia 1711 roku. Wólka, Ulów, Zielone, Łabunie, Szarowola, Czołomyja, Przeorsk. Wyniszczono szarańczy żywej korcy 656, wykopano jaj tego owada garncy 555,5. Użyto do tego robocizny pieszej dni 14 000″. Na koniec seniorzy wraz z przewodnikiem udali się do Krasnobrodu odwiedzić Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie z XVII w, oraz Kapliczkę na wodzie z cudownym źródełkiem. Seniorzy po pokonaniu bardzo wymagających tras wrócili z satysfakcją z udanego wyjazdu.