Przejdź do treści

Zajęcia artystyczne z rękodziełem

W ramach projektu „Aktywny senior!” organizowane są zajęcia artystyczne i rękodzieło. Seniorzy podczas zajęć rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnie przestrzenna. Realizowanie zajęć pomaga dla seniorów wierzyć w swoje ukryte zdolności artystyczne jak i plastyczne.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.