Przejdź do treści

Zajęcia wokalne

W ramach projektu „Aktywny senior!” organizowane są zajęcia wokalne. Seniorzy podczas zajęć ćwiczą swoja dykcję, rozwijają swoje ukryte pasje, nabywają potrzebną wiedze o sposobie emisji głosu oraz wiadomości dotyczące sposobów śpiewania.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.